Bemanningsspecialisten

Bemanningsspecialisten.se är ett nystartat företag som sköter bemanningslösningar i Stockholmsområdet. De behövde en ny hemsida, bland utmaningarna fanns en tight budget och en pressad tidsplan, sen skulle sidan gärna likna systerbolagets.

Efter ett initialt skype-möte och en kortare research skissade jag upp några förslag på en lösning. Efter ett entusiastisk godkännande av planen byggdes hemsidan i WordPress. Hela projektet var en balansakt av budgetterad tid, jag ville leverera en produkt jag var nöjd med, i allt från content, SEO, ägarens favoritformuleringar, bra UX samt grundläggande säkerhet och back-ups.

Resultatet blev väldigt lyckat. Inte bara har Bemanningsspecialisten en hemsida de är nöjda med, flera av deras egna kunder har även de berömt hemsidan och idag har vi ett aktivt samarbete om vidare utveckling. På så sätt kan folket på Bemanningsspecialisten fokusera på det de kan bäst; bemanningslösningar, medan jag på falkoega får sköta det jag tycker är kul, det kommunikativa.

Post has no taxonomies
Bemanningsspecialisten